onsdag 10. april 2013

 Takket være supersnille ''surrehue'' aka solveig Engevold kan jeg nå legge ut en engelsk versjon av Smurfeplutt-lua. tusen takk for hjelpen, kjære du :)

Thanks to ''surrehue'' aka Solveig Engevold may I now publish the English version of 'Smurfeplutt- hat'' recipe. Knit and enjoy


Smurfeplutt-hat

By Smurfa

Yarn: Pickles Merino Fine Merino/ Drops Ekstra fine Merino

Needles: 3,5 mm

Size: This is a very stretchy hat, will fit from 9 months to 2-3 years

Earflapps/edge:
Cast on 12 st, knit gartherstitch, for 12 rows. When you get to the last st of
every needle, you take the st off, whith yarn infront of it,
without knitting it.
 
Row 1: *K1, knit in front and back of the next st (=2 st in one), k rest of st. Remember not to
knit the last st.
Row 2 : K all st.*
 
Repeat row 1-2, untill you have 20 st on needle.
 
Knit 8 rows of garther st.
 
Row 1: K1, k2tog, k rest of st. Remember not to knit the last st.
Row 2: K all st.
 
Repeat row 1-2 untill you have 12 st on needle.*

Knit 50 rows of garther st. (for a 5 years old, I knit 4-6 rows extra)

Knit the next earflap the way you knitted the first, repeating *-*

Knit 12 rows, cast off. Sew the edges together.

Top of hat:

Pick up 1 st in each st along the edgeband.( photo 2) Be shure to pick the st up from under the edgemask (the one you didn´t knit) This will make a pretty edge. Turn the project inside out, so that this edge comes to the outside. If you get a small hole here, you can fix this when you fasten the treads.

Row 1: K 2 st, m1, *k4, m1* repeat from *-* to end. ( = about 95 – 96 st)

(When you m1, do not pick up between st, use another method, because this method
will effect the look of the hat.)

Knit st st for 11-12 cm, make contrast stripes where you like the, to be.

Next row you *K19, place marker* and repeat 5 times. (= 5 markers)

Row 1: *slip one st knitwise, k1, pull slipped st over knitted st, knit to 2 st before marker,
k2tog, move marker*

Row 2: K al st.

Repeat row 1-2, 3 times. Then knit row 1 on every row, stop when there is 4 st left. Use these 4 st to
make a icord. Stop after about 4 rounds.

Fasten loose ends, decorate, and enjoy a happy toddler!

 
Look at the step by step pictures of the Norwegian recipe:
1.This is the edge/earflaps before it has been sewn together.

2. With the red dots I have tried to show you where you are supposed to pick up the st. The holes are
wery defined under the edgemask you didn`t knit.

3. What it looks like when you have picked up the st around. Turn the projeckt inside out.

4.This is the edge after the hat has been turned.

5.What it looks after the increases. Here I choose to make a YO an and made shure to twist it on the

next row, while knitting it. (so you don´t get a hole), and I think this is the prettiest way to do it.

torsdag 29. mars 2012


 SMURFEPLUTT-LUE

Av Smurfa

Denne luen er strikket i Pickles Merino Fine Merino eller Drops Ekstra fine Merino på pinne 3,5.Gir en god og tøyelig lue som passer fra ca 9 mnd til 2-3 år


Kantbåndet:

Legg opp 12 m og strikk rillestrikk i 12 omg. Siste maske på hver pinne taes løst av med tråden foran arbeidet.

*Omg.13: 1 r, strikk foran og bak i neste maske og strikk pinnen ut - husk at siste maske bare skal taes av.
 Omg.14: Strikk som vanlig. Gjenta disse to omg. til du har 20 m på pinnen. Strikk 4 riller(8 omg.) Neste omg.: 1 r, 2 sammen og strikke pinnen ut. Neste omg.: Strikk som vanlig. Gjenta disse to omg. til du igjen har 12 masker på pinnen.*
Strikk 50 omg rillestrikk (25 riller). Til en 5-åring strikket jeg 2-3 riller ekstra.

 Nå skal neste øreklaff strikkes og du gjentar alt som står mellom stjernene over her.
Strikk deretter 12 omg og fell av (gjerne så du har tråden på motsatt side av øreklaffene for da blir denne masken den 1. masken av de som nå skal plukkes opp langs kanten) Sy sammen kanten.


Pullen:
Plukk opp 1 maske i hver maske langs hele båndet. Sørg for å plukke opp under kantmasken(den masken du slapp løs av på hver omg), da får du en fin kant.  
Snu deretter arbeidet med innsiden ut sånn at denne kanten blirpå utsiden av arb. Det kan nå oppstå ett lite hull, men det fikser du når trådene skal festes til slutt!
 1.omg: 2 r, lag 1 maske, *4 r, lag 1 maske* omgangen rundt, da skal du ha ca 95-96 masker. Med 'lag 1 maske' kan du bruke den metoden du fortrekker. Jeg slår opp en på pinnen, noen foretrekker ' 1 kast' (husk da å strikke masken vridd). Det blir ikke fint å plukke opp 1 maske her, det vil påvirke utseendet til kanten rundt.
Strikk 11- 12 cm glattstrikk, legg inn kontraststriper etter smak og behag.
Sett så på 5 maskemarkører med 19 masker mellom(da har du 95 m på pinnen), str 2 r sammen før markøren, ta 1 m løst av , strikk 1 m og ta den løse over etter markøren. Gjør dette på hver 2. pinne 3 ganger, og deretter på alle pinnene til du har 4 masker igjen.
Strikk I-Cord over disse maskene ca 4 omganger.
Fest tråden, sy gjerne på et strykemerke og nyt en fornøyd småttisHer har jeg prøvd å ta litt bilder av den kanten som blir rundt lua.
1.bilde. Sånn ser kantbåndet ut før det blir sydd sammen i kortenden
 2.bilde: Her prøver jeg å vise med knappenåler hvor du skal stikke pinnen/heklekroken for å plukke opp masker. Det blir en forholdsvis klart definert hullradd under kantmaskene(de som du fikk av å ta sistemaske løst av med tråden foran arbeidet)
3.bilde: Sånn vil kanten din se ut fra den siden du har plukket opp maskene. Vreng nå arbeidet (eller snu og strikk tilbake) og strikk som vanlig, samtidig som du øker som beskrevet i oppskriften. 4.bilde: Sånn ser kanten din ut når du nå har snudd arbeidet.
 5.bilde: Og sånn blir kanten til slutt. Her har jeg valgt å lage ett kast når jeg økte og strikket det vridd på neste omg., og jeg tror faktisk at det blir den fineste måten å øke på!
 Håper det ble litt mer forståelig nå:-) 

Og for all del, spørr om du lurer på noe, hvem vet, kanskje kan jeg svare;-)Så er jeg omsider igang - såvidt

Ting tar altså fryktelig lang tid - hele 3 år har det tatt meg å finne ut hva jeg skal bruke denne bloggen til ;-))

Først og fremst vil jeg legge inn oppskrifter jeg lager. Som bonusbestemor til verdens beste Leon og med fyr på strikkepinnene, sier det seg selv at stakkar'n må slite med endel strikkings. Og ettersom jeg har litt mønstervegring, så blir det gjerne endel selvkomponert strikkingser.
For å slippe å oppfinne kruttet på nytt hver gang, har jeg altså bestemt meg for å legge de inn her.
Da finner jeg dem lett igjen og det blir enklere for meg å dele med dere - jeg har jo vært så heldig at endel av strikkingsene har vakt interesse hos andre.
Så forsyn deg til du skjemmes, men husk hvem sin oppskrift det er......


Men aller først må jeg finne ut hvordan jeg får lagt inn oppskriftene mine *kremtkremt*

fredag 6. mars 2009


.......en gang skal dette bli verdens beste blogg........


men som hjemmeværende slave for tre devon rexer, så sier det seg selv at tiden ikke strekker til ;-)

men en gang.............

.....og når jeg da i tillegg er mye flinkere til å lese blogger enn til å lage de, ja da spørs det om dette kan ta tid............

men en gang...........